Tietosuojaseloste

Kuopion Peräkärrykeskus arvostaa yksityisyyttäsi ja pyrkii tarjoamaan sinulle turvallisen ja varman käyttökokemuksen. Tässä tietosuojakuvauksessa kerromme miten Kuopion Peräkärrykeskus kerää ja käyttää henkilötietoja. Tutustu tietosuojakuvauksen, sen tarkoituksena on täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Huomioithan että Kuopion Peräkärrykeskuksen palvelut voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Hakukoneet indeksoivat verkkosivujamme, näin sivustomme sisältö saattaa tulla näkyviin hakutuloksissa. Kuopion Peräkärrykeskus ei voi kontrolloida ulkopuolisia sivustoja, eikä tämä tietosuojakuvaus siis koske näitä sivustoja. Käytäthän harkintaa selaillessasi internettiä.

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Peräkärrykeskus T:mi 2743656-8
Leväsentie 2, 70700 Kuopio
040 7466 974
myynti@kuopionperakarry.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Kuopion Peräkärrykeskus T:mi / Marko Vironen
Leväsentie 2, 70700 Kuopio
040 7466 974
myynti@kuopionperakarry.fi

Tietosuojavastaava
Kuopion Peräkärrykeskus T:mi / Marko Vironen
Leväsentie 2, 70700 Kuopio
040 7466 974
myynti@kuopionperakarry.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Käytämme ja käsittelemme henkilötietoja ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin joita varten ne on saatu, noudatamme tietojen käsittelyssä lakeja ja asetuksia.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täyttöön panemiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilön/yrityksen nimi, henkilö-/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöltä itseltään. Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa, esim ytj.fi. Tietoja kerätään myös Google Analytics-analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimistoa eli evästeitä. Eväste on pieni käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä, EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista, tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.